erosjon1

 

erosjon2 erosjon3

 

erosjon4

 

 

 toringe1

 

toringe2 toringe3

 

 erosjonsiste